Povežite se sa nama

odbrane

Preko 1 milijarde eura u 54 projekta odbrambene industrije preko Evropskog odbrambenog fonda

SHARE:

objavljen

on


Evropska komisija je objavila rezultati poziva za podnošenje prijedloga za 2023. u okviru Evropskog odbrambenog fonda (EDF) u iznosu od 1,031 miliona eura EU fondova za podršku 54 izvanredna zajednička evropska odbrambena istraživačka i razvojna projekta. Odabrani projekti će podržati tehnološku izvrsnost u širokom spektru odbrambenih sposobnosti u kritičnim područjima, uključujući sajber odbranu, kopnenu, zračnu i pomorsku borbu, zaštitu svemirskih sredstava ili hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (CBRN) odbranu.

Oni će doprinijeti prioritetima EU u pogledu sposobnosti, kao što je bolja svijest o situaciji kako bi se osigurao pristup svemiru i tehnologijama za budući glavni borbeni tenk. Projekti MARTE i FMBTech, na primjer, okupit će više od 70 industrijskih igrača i istraživačkih organizacija da rade na dizajnu i sistemima za glavnu platformu borbenih tenkova koja će se koristiti širom Evrope.

Oni će također podržati strateški zračni transport vangabaritnog tereta, što je ključna sposobnost za brzu podršku misijama širom svijeta. Na primjer, u kontinuitetu s prethodno finansiranim projektom JEY-CUAS, E-CUAS će okupiti 24 korisnika iz 12 država članica i Norveške kako bi unaprijedili odbrambene tehnologije koje se bore protiv bespilotnih zračnih sistema, kao što su dronovi. U domenu kopnenih sposobnosti, nadovezujući se na rezultate razvijene u okviru Evropskog programa za industrijski razvoj odbrane, projekat SRB2 će poboljšati novi sistem ovjesa za teška oklopna vozila. EDC2 će rezultirati prototipom evropske patrolne korvete, zasnovanom na početnom dizajnu razvijenom u skladu sa pozivima EDF-a 2021. Istraživački projekat TALOS-TWO, sa 19 učesnika iz 8 zemalja, donijet će evropsku izvrsnost u oblasti laserske usmjereno energetsko oružje.

Ispod Šema odbrambenih inovacija EU (EUDIS) programa EDF-a, mala i srednja preduzeća, start-up preduzeća i novi učesnici u sektoru odbrane iskoristili su brojne mogućnosti koje se pružaju u krugu finansiranja EDF-a 2023. godine. Po prvi put će 4 projekta podržati transfer civilnih inovacija u odbranu. Pored toga, projekat MaJoR će kombinovati razvoj tehnologije sa kratkoročnom tehničkom i finansijskom podrškom za do 60 start-upova i malih i srednjih preduzeća tokom faze implementacije, omogućavajući im jednostavniji i lakši pristup programu.

Komisija tvrdi da uspjeh ovog trećeg izdanja EDF poziva pokazuje snažan i stalno rastući interes odbrambene industrije EU i istraživačkih organizacija, svih veličina i geografskih područja, da sarađuju preko granica i zajednički doprinose razvoju strateških sposobnosti EU:

 • Veoma atraktivan program sa velikim interesovanjem industrije EU: 236 predloga primljenih od strane različitih konzorcijuma, koji obuhvataju velike industrije, mala i srednja preduzeća, srednje kapitalne kompanije i istraživačke i tehnološke organizacije, i pokrivaju sve objavljene pozive i teme.
 • Široka geografska pokrivenost: U odabranim prijedlozima učestvuje 581 pravno lice iz 26 zemalja članica EU i Norveške.
 • Široka saradnja u okviru projekata: u prosjeku, odabrani prijedlozi uključuju 17 subjekata iz 8 zemalja.
 • Snažna uključenost malih i srednjih preduzeća (MSP): MSP predstavljaju preko 42% svih subjekata u odabranim prijedlozima koji primaju više od 18% ukupno traženih sredstava EU.
 • Dobar balans između istraživanja i aktivnosti razvoja sposobnosti: 265 miliona evra za finansiranje 30 istraživačkih projekata i 766 miliona evra za finansiranje 24 projekta razvoja sposobnosti.
 • Podrška disruptivnim tehnologijama za odbranu: 4% budžeta posvećeno finansiranju ideja koje mijenjaju igru ​​koje će donijeti inovacije za radikalnu promjenu koncepata i vođenja odbrambenih projekata.
 • Uravnotežena podrška za strateške odbrambene sposobnosti i nova, obećavajuća tehnološka rješenja.
 • Usklađenost sa drugim odbrambenim inicijativama EU: kroz EU Strateški kompas, prioritete EU kapaciteta i stalnu strukturiranu saradnju (PESCO), sa 14 odabranih razvojnih prijedloga povezanih s PESCO-om.

Komisija će sada ući u pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s konzorcijima koji stoje iza odabranih prijedloga. Nakon uspješnog završetka ovog procesa i donošenja odluke Komisije o dodjeli, ugovori o dodjeli grantova će biti potpisani prije kraja godine i projekti će započeti saradnju. U narednim godinama, ovi kooperativni projekti bit će ključni u oblikovanju budućeg pejzaža evropske odbrambene tehnologije, podsticanju prekogranične saradnje i jačanju inovativnih kapaciteta evropske odbrambene tehnološke i industrijske baze.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestage rekla je da „entuzijastično učešće odbrambene industrije EU, sa 76% više podnesenih prijedloga u odnosu na prošlu godinu, još jednom pokazuje važnost Evropskog odbrambenog fonda. Posebno veliko interesovanje zabilježila su mala i srednja preduzeća, što potvrđuje da je EDF i dalje veoma atraktivan za manje kompanije i novopridošlice u sektoru odbrane. Sa ovom rundom EDF-a vidimo da nova odbrambena inovacijska shema EU olakšava prilagođavanje civilnih tehnologija u odbrambenu sferu i kao rezultat toga čini evropsku odbrambenu tehnološku i industrijsku bazu konkurentnijom”.

Reklama

Evropska odbrambena industrija je do 22. novembra 2023. dostavila 236 prijedloga za zajedničke projekte istraživanja i razvoja u oblasti odbrane kao odgovor na pozive za dostavljanje prijedloga iz Evropskog odbrambenog fonda (EDF) za 2023., koji odražavaju sve tematske prioritete koje su identificirale države članice uz podršku Komisije.

EDF je ključni instrument EU za podršku saradnji u oblasti istraživanja i razvoja u oblasti odbrane u Evropi. Nadovezujući se na napore država članica, promoviše saradnju između kompanija svih veličina i istraživačkih aktera širom EU i Norveške (kao pridružene zemlje). EDF podržava kolaborativne odbrambene projekte kroz cijeli ciklus istraživanja i razvoja, fokusirajući se na projekte koji rezultiraju najsavremenijim i interoperabilnim odbrambenim tehnologijama i opremom. Takođe podstiče inovacije i podstiče prekogranično učešće malih i srednjih preduzeća. Projekti se biraju na osnovu poziva za podnošenje prijedloga koji su definirani na osnovu prioriteta EU kapaciteta koje su zajednički dogovorile države članice u okviru Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike (CSDP), a posebno u kontekstu Plana razvoja sposobnosti (CDP). 

Tijeri Breton, komesar za unutrašnje tržište, rekao je da Komisija „najavljuje finansiranje preko Evropskog odbrambenog fonda za 54 projekta saradnje u oblasti odbrane sa preko milijardu evra. S EDF-om potičemo industrije širom država članica da pojačaju svoju suradnju i inovacije u kritičnim područjima i razviju potrebne odbrambene kapacitete, uključujući sajber odbranu, kopnenu, zračnu, pomorsku borbu i svemir – i da zajedno predviđaju. To doprinosi ispunjavanju naših sigurnosnih potreba odbrane u suočavanju s novim sigurnosnim okruženjem i pripremi za evropsko tehnološko vodstvo”.

EDF ima budžet od 7,953 milijarde eura za period 2021-2027, pri čemu je 1/3 namijenjena za kolaborativno istraživanje odbrane za rješavanje novih i budućih sigurnosnih prijetnji, a 2/3 za sufinansiranje projekata razvoja sposobnosti saradnje. Između 4% i 8% budžeta EDF-a je posvećeno razvoju ili istraživanju disruptivnih tehnologija ima potencijal da stvori inovacije koje mijenjaju igru ​​u sektoru odbrane. Usvajanjem godišnjeg programa rada za 2024. u martu 2024., Komisija se sada obavezala da će uložiti više od 4 milijarde eura budžeta EDF-a u kolaborativno istraživanje i razvoj odbrane. EDF se implementira kroz godišnje programe rada strukturirane duž 17 stabilnih tematskih i horizontalnih kategorija aktivnosti tokom perioda višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027, sa fokusom na:

 • Izazovi u nastajanju da oblikuju višedimenzionalni i holistički pristup modernom bojnom prostoru, kao što su odbrambena medicinska podrška, hemijsko-biološke radiološke nuklearne (CBRN) pretnje, biotehnološki i ljudski faktori, superiornost informacija, napredni pasivni i aktivni senzori, sajber i svemir.
 • Pojačivači i sredstva za odbranu donijeti ključni tehnološki poticaj za EDF i koji su relevantni u svim domenima sposobnosti, kao što su digitalna transformacija, energetska otpornost i tranzicija prema okolišu, materijali i komponente, disruptivne tehnologije i otvoreni pozivi za inovativna i budućnost orijentirana odbrambena rješenja, uključujući namjenske pozive za MSP.
 • Izvrsnost u ratovanju za poboljšanje sposobnosti privlačenja i podrške ambicioznim odbrambenim sistemima, kao što su vazdušna borba, vazdušna i protivraketna odbrana, kopnena borba, zaštita i mobilnost snaga, pomorska bitka, podvodno ratovanje i simulacija i obuka.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok spektar gledišta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trending