Povežite se sa nama

Dobrobit životinja

Trgovinski sporazum između EU i Čilea nije u skladu sa dobrobiti životinja

SHARE:

objavljen

on

Modernizirani Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Čilea, koji je Europski parlament odobrio ove sedmice, uključuje obaveze za dobrobit životinja, kao što su priznavanje osjećaja životinja, postepeno ukidanje antibiotika koji se koriste kao promotori rasta i jezik o saradnji u dobrobiti životinja.

Iako su ove odredbe dobrodošle, ne treba zanemariti negativne uticaje bezuslovne liberalizacije trgovine: EU i Čile bi trebali maksimizirati jezik o suradnji na dobrobiti životinja u okviru sporazuma kako bi osigurali značajan napredak za dobrobit životinja.

2002. godine, kada su EU i Čile zaključili svoj prvi trgovinski sporazum, dodali su, po prvi put ikad, odredbe o saradnji na dobrobiti životinja. Ipak, uslijedilo je pojačano intenziviranje čileanskog sektora stočarstva i akvakulture zbog povećanih trgovinskih mogućnosti. Postoji veliki rizik da će ovaj modernizirani sporazum potaknuti ovaj trend jer će čileanskim životinjskim proizvodima omogućiti daljnji pristup tržištu povećanjem kvota za perad, svinjetinu, ovcu i govedinu bez ikakvih uslova za dobrobit životinja. Takvo stanje moglo je doprinijeti poboljšanju standarda dobrobiti životinja u Čileu, posebno s obzirom na to Čileanski proizvođači vjeruju da bi trgovinski sporazum stvorio veću sigurnost za investicije usmjerene na izvoz u EU.

Sporazum o slobodnoj trgovini zaista uključuje poglavlje o održivim sistemima ishrane sa odredbama o saradnji na dobrobiti životinja, iako je neobavezujući. Buduća saradnja EU i Čilea na dobrobiti životinja, kao partneri istomišljenika, mora se fokusirati na konkretne inicijative kao što je postupno ukidanje kaveza za svinje i živinu, zajedno sa manjom gustinom naseljenosti peradi. Ostale oblasti uključuju transport životinja, upotrebu anestezije za sakaćenje i zajedničke akcione planove za postepeno ukidanje upotrebe antibiotika u životinjskoj proizvodnji.

Razočaravajuće je što se novi pristup EU poglavljima o trgovini i održivom razvoju (TSD) još uvijek neće primjenjivati ​​na ovaj trgovinski sporazum. Proces revizije poglavlja TSD treba da sadrži detaljan jezik o vezi između dobrobiti životinja i održivog razvoja, očuvanja divljih životinja i trgovine ljudima, te važnosti osiguranja dobrobiti u akvakulturi. U pogledu provedbe, EU i Čile bi trebali kreirati jasne mape puta, identificirati prioritetna pitanja i uključiti sankcije u krajnjoj instanci.

U novembru 2021., čileanski predsjednik Gabriel Borić potpisao je Animal Commitment sa Veg fondacijom tokom svoje kampanje. Dokument uključuje 10 točaka za poboljšanje života životinja koje se uzgajaju za konzumaciju.

"Nažalost, nakon dvije godine vladanja, vrlo malo je napretka u ispunjavanju ove obaveze, jer se radilo samo na jednoj od 10 tačaka. Pozivamo predsjednika Borića da održi svoju riječ i poboljša živote miliona životinja u Čileu, implementacijom ovih tačaka u trgovinskim sporazumima i nacionalnim zakonima. Ovaj sporazum o slobodnoj trgovini mogao je podržati nacionalne napore slične utjecaju prvog trgovinskog sporazuma između EU-a i Čilea, koji je doveo do usvajanja čileanskog zakona o dobrobiti životinja 2009.“, prokomentarisao je Ignacia Uribe, osnivač i izvršni direktor Veg fondacije.

Reklama

"Dok EU ne bude imala zahtjeve za uvoz zasnovane na dobrobiti životinja, EU bi trebala pregovarati o ambicioznim uvjetima dobrobiti životinja sa svim trgovinskim partnerima i ponoviti pristup koji je slijedio u trgovinskom sporazumu EU-a i Novog Zelanda. EU ne bi smjela dozvoliti da njena trgovinska agenda zamrzne put ka prehrambenim sistemima većeg blagostanja. Prihvatanje uslova dobrobiti životinja u nekim sporazumima o slobodnoj trgovini, dok ih izostavljanje u drugim sigurno ne bi bilo koherentno“, prokomentarisao je Reineke Hameleers, izvršna direktorica Eurogroup for Animals.

Eurogroup for Animals i čileanska organizacija Veg Foundation sa žaljenjem što modernizacija ovog trgovinskog sporazuma to ne garantuje Trgovina između EU-a i Čilea nema štetan utjecaj na životinje, i podsticati efikasnu tranziciju ka održivim sistemima ishrane u kojima se promoviše i poštuje dobrobit životinja.


Evrogrupa za životinje predstavlja preko devedeset organizacija za zaštitu životinja u gotovo svim državama članicama EU, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Srbiji, Norveškoj i Australiji. Od svog osnivanja 1980. godine, organizacija je uspjela da ohrabri EU da usvoji više pravne standarde za zaštitu životinja. Eurogrupa za životinje odražava javno mnijenje kroz svoje članove i ima naučnu i tehničku ekspertizu za pružanje autoritativnih savjeta o pitanjima koja se odnose na zaštitu životinja. Eurogroup for Animals je jedan od osnivača Svjetska federacija za životinje koji ujedinjuje pokret za zaštitu životinja na globalnom nivou.

Veg Foundation je međunarodna neprofitna organizacija koja radi u Latinskoj Americi na promicanju biljne prehrane i smanjenju patnje uzgojenih životinja. Kroz svoj projekat Observatorio Animal radi s kompanijama i vladama na poboljšanju života životinja koje se uzgajaju za konzumaciju. Također provodi nekoliko istraga kako bi podigla svijest javnosti.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok spektar gledišta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trending